Back in Balance

Back in Balance

Analyse, behandling & trening

10
IMG_2587
IMG_2602
IMG_2620
IMG_2606 (1)
IMG_2636

Hva er "Back in Balance"


Ryggen er utrolig viktig for vår evne til å bevege oss, all bevegelse springer nemlig ut herfra. "Back in Balance" har to betydninger, det refererer til en rygg i balanse - altså en smertefri og godt fungerende rygg. Og det refererer til en veldig vanlig utfordring for ryttere, nemlig det å holde seg i balanse og finne tilbake til den når vi mister den mens vi rir. Vårt analyse- og treningsprogram "Back in Balance" sikter på både å få ryggen, og derfor kroppen i balanse, samt at det tar sikte på å forbedre rideteknikk slik at rytter holder seg i balanse for å oppnå ryggvennlig ridning for både hest og rytter. Se videoene under for å vite mer om vår analyse, behandling og treningsprogram. 

"Back in Balance"   


Det viktigste for oss er at hestene syns det er hyggelig å være i vårt selskap. Dyrevelferd er topprioritet hos oss fordi ridning er belastende både på rytter og hestens kropp. Derfor er vi lidenskapelig opptatt av hvordan vi kan gjøre ridningen så kropps- og ryggvennlig som mulig for både hest og rytter. "Back in Balance" er både for de equipagene som ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager, og for de som allerede opplever smerter i muskel- og skjelettsystemet.


Hvordan kan ridning være belastende;


Kroppslig asymmetri:

Alle kropper er satt sammen forskjellig og vi er alle usymmetriske, både hester og ryttere. For eksempel har de fleste individer en side av kroppen vi foretrekker å støtte oss mest på. De fleste av oss er høyre- eller venstrehendt, mens hesten ofte har et dominant ben/side/diagonal. Hos både to- og firbente ser man indikasjoner på at mange har et ben som er lengre enn det andre, en fotbue som er flatere enn den andre/en hov som er større enn den andre, et rotert bekken osv. Sånne forskjeller kaller vi for kroppslig asymmetri og en del av disse asymmetriene dikterer delvis hvordan vi beveger oss.

 

Bevegelsesmønstre:

Vi beveger oss på bestemte måter som er individuelle for oss. For eksempel måten jeg går på er ikke lik måten du går på. Hvordan vi beveger oss er resultat av hvordan kroppene våre er satt sammen og vanene våre, fordi vi gjentar bevegelsesmønsteret vårt igjen og igjen, hver dag hele dagen, år etter år. Resultatet blir at muskulaturen vår utvikler seg på en bestemt måte som gjør at vi fortsetter å gjenta bevegelsene våre nesten likt hver gang. Bevegelsesmønsteret vårt sammen med at vi alle har våre kroppslige asymmetrier resulterer ofte i at vi er mer bevegelige i noen kroppsdeler og mindre i andre.Sterkere i noen kroppsdeler og svakere i andre osv. Dette utfordrer kommunikasjonen med hesten.


Utfordringen:

For hesten er det belastende å bære ekstra vekt fra rytter. Hesten er tung i seg selv, og med rytter så er det store krefter som går igjennom hestens kropp når den beveger seg under oss. Derfor må vi passe på at hesten er sterk nok og har god nok balanse til å bære oss slik at den tåler belastingen vi utsetter den for. I tillegg så kommer kombinasjonen av vanebaserte bevegelsesmønstre og kroppslig asymmetri i tillegg til vektbelastningen. Og sammen kan disse resultere i flere ting og for å si det enkelt; Det kan ende med skjevheter i kroppen som utfordrer kommunikasjonen med hesten og derfor også  ekvipasjens prestasjon sammen. Ytterste konsekvens av disse skjevhetene kan også være ubehag og smerter, og kanskje til og med belastningsskader.


Løsningen:

Behandling og trening sammen kan bidra til å utjevne kroppslig asymmetri eller at man lærer å kompensere for de på en slik måte at det ikke påvirker ridningen negativt. Behandling og trening kan og endre vaner slik at man beveger seg på en mer hensiktsmessig og effektiv måte, både på bakken og i salen. Nedsatt mobilitet (evnene til å bevege seg fritt) og fleksibilitet samt dårlig kondisjon, koordinasjon og balanse skaper problemer for ekvipasjens evne til å kommunisere og bevege seg sammen. Heldigvis så er mobilitet, fleksibilitet, kondisjon, koordinasjon og balanse ting man kan trene bedre. Og behandling kan begrense konsekvensene av kroppslig asymmetri og overbelastning.


Trening og behandling kan derfor forebygge og rehabilitere en rekke muskel- og skjelettplager/skader hos både hest og rytter.


ANALYSE;


For å kunne endre noe må vi ha informasjon om tingenes tilstand her og nå, samt en plan for hvordan vi skal endre det vi vil endre på. Vi har derfor et opplegg der vi tilbyr bevegelsesanalyse, behandling og trening for hest og rytter. Behandlingen og treningen tar sikte på å endre kroppslig asymmetri og innarbeidede bevegelsesmønstre hos både hest og rytter. En grundig bevegelsesanalyse av equipagen danner grunnlag for et detaljert og individualisert trenings- og behandlingsprogram for hest og rytter. Behandlingsopplegget består av osteopatisk behandling sammen med øvelser under veiledning fra terapeut, samt treningsprogram på matte, ball, balanseapparater og til hest under veiledning av instruktør. Treningsprogrammet legges opp slik at man enten følger videoundervisning og/eller stedlige individuelle/gruppetimer.  Vi har kalt analyse- og treningsprogrammet vårt "Back in Balance" og videoen under viser litt om opplegget vårt.

Behandling 

SMART Equipage tilbyr osteopatisk behandling av hest og rytter både for deg som har muskel- og skjelettplager, og som forebygging. Osteopatibehandling tar for seg restriksjoner, smerter og ubehag i muskler, ledd og nervesystem. Et passende behandlingsopplegg for hest og rytter utredes etter observasjon av hest og rytter i bevegelse, kartlegging av kroppslig asymmetri ved observasjon, palpasjon og undersøkelse av bevegelsesfrihet i muskler og ledd. Målet er å adressere restiksjoner for å øke mobilitet og utjevne asymmetri.


VI JOBBER STADIG MED NYE TING


Ønsker du å vite om arrangementer, kurs, helgeworkhops, foredrag og nye ting som skjer, meld deg på vårt nyhetsbrev ved å fylle ut kontaktskjemaet under.

BESTILL TIME


Ønsker du time hos oss eller har spørsmål,

bruk kontaktskjema under og send oss din henvendelse.

 
 
 
 

SMART


Samspill Mellom Anatomi Ridning og Trening

Skjelett Muskulatur Artikulering Respirasjon Takt

Styrke Mosjon Analyse Rytme Tøyning

Samhold Motivasjon Arbeid Råd Tilhørighet 

Samling Målrettet Aksjon Resultater Tålmodighet

Smile Mestringsfølelse Aksept Ros Trygghet